Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Diskuzní příspěvky, články, stanoviska:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Diskuzní příspěvky, články, stanoviska

Moc pěkná slova redaktorky HaNo Kočové


Nedávno jsme na jedné rodinné oslavě řešili možná místně nevhodné, ale přesto aktuální téma – prezidentské volby. Kamarádi a přátelé na oslavě jsou různého politického smýšlení, tudíž padaly různé názory, ale nakonec se vesměs všichni dohodli, že potřebujeme důstojného, reprezentativně vyhlížejícího a politicky korektního kandidáta. Tedy pravděpodobně Drahoše.
Nedalo mi to a zeptala jsem se ostatních, proč jeho, s jakým že krédem jde Drahoš do prezidentské volby? Nikdo nevěděl…

Namítla jsem, že každý prezident přece musí mít nějaké to krédo, které ho bude charakterizovat, díky kterému bude pro voliče čitelným.

Prezident Havel ho měl: »Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí«. Že nám v podstatě lhal a skončil nakonec u takového svinstva, jakým je humanitární bombardování, je jiná věc, ale - krédo měl!

Prezident Klaus měl taky krédo: »Že neumí rozeznat čisté a špinavé peníze«. Jeho poslední amnestie prokazuje, že se tohoto kréda až do konce svého mandátu držel.

Prezident Zeman má taky krédo, které má jen čtyři slova: »Tato země je naše! "

A co třeba jiná ožehavá otázka, související se Zemanovým krédem. »Jak se staví Drahoš k přijímání migrantů z Itálie a Řecka? Přijímat, nebo nepřijímat?« Opět nikdo nevěděl…

Já osobně si uvědomuji nebezpečí, které nám hrozí, a budu volit kandidáta, který půjde proti přijímání migrantů, proti islamizaci Evropy. A pokud proti islamizaci půjde důsledně »tlustý« a »nereprezentativní« Zeman? Tak holt budu volit za prezidenta na další období »tlustého a nereprezentativního« Zemana.

A proč? Protože mám děti, vnoučata a není mi jedno, v čem budou žít…

Jeden přiklad z historie: Ve třicátých letech minulého století měla Anglie v čele vysokého, štíhlého, reprezentativně vyhlížejícího a politicky korektního ministerského předsedu Chamberlaina. Jenže Evropa čelila velkému nebezpečí. A tím byl fašismus jako takový. A jak to dopadlo? Reprezentativní Chamberlain totálně pohořel, nás zradil a Anglie nakonec volila mrňavého, tlustého, doutníky smrdícího Churchilla, který si nebral servítky a nazýval věci pravými jmény.
A ten tlustý, smrdící doutníky navíc pořádně bumbal, ale stejně jako Zeman měl vynikající paměť, přesně fungující mozek, byl úžasný rétor, jeho slova se nerozcházela s činy a rovněž potíral své nepřátele…

V současné době Evropa čelí dalšímu velkému nebezpečí. A tím je islám
jako takový.
A nám budou reprezentativní, slušní a politicky korektní představitelé na hovno!!

Helena KOČOVÁ


Zhodnocení voleb do PS PČR pro výroční schůzi ZO Frýdlant n.O.-město


Jsme 4 měsíce před mimořádným 10. sjezdem naší strany, který byl vyvolán historicky největší volební prohrou v historii nejen KSČM ale i KSČ od roku 1921. Naprostá většina komunistů vyjádřila na různých fórech své rozhořčení, jakož i přesvědčení, že KSČM má poslední šanci udělat radikální kroky k zpětnému získání ztracené voličské důvěry.
KSČM získala 7,76 %, absolutně 393 100 hlasů, což znamenalo zisk 15 mandátů oproti předcházejícím 33. A pouze s. Pawlas z našeho kraje je nováčkem v klubu KSČM. Vyplývá z toho, že nás volilo opravdu jen pevné voličské jádro.
Ten výsledek je pro nás, stejně jako pro celou levici, horší než očekávali i ti největší pesimisté. Plošně v celé republice se výsledky pro KSČM pohybovaly plus-minus o 50% níže než ve volbách 2013. Výsledkové rozdíly mezi regiony, městy a obcemi samozřejmě byly, ale ty kopírovaly dlouhodobě evidované rozdíly, jen na podstatně nižší úrovni. Nemá cenu se proto zabývat příliš výsledky v jednotlivých obcích či volebních okrscích. Snad jen to, že KSČM měla nejlepší výsledky v Raškovicích – 13,55 % a Soběšovicích – 12,04 %; a pouze ve 12 obcích naši kandidáti získali přes 10 % hlasů. Ve Frýdlantu to bylo 7,70% a skončili jsme až za ČSSD ale před ODS na 5. místě spolu se Starosty, kteří dostali stejně jako my 401 hlasů. Ale jak říkám význam těch rozdílů se ztrácí, všichni jsme na tom jako celek nedobře, jsme jako na lodi, která je v rozbouřených vodách špatně řízena, utrpěla značné šrámy a nebezpečně do ní proudí voda.
Moc špatný je dopad volební prohry na hospodaření strany. Když v roce 2013 získala KSČM ze státního rozpočtu 74,1 mil. Kč za hlasy, po letošních volbách jen 39,3 mil. Kč. Za mandáty pak obdržela do loňska 28,2 mil. Kč ročně, nyní se propadne na 13,5 mil. Kč. To bude zřejmě na sjezdu jedno z témat – jak se s tímto faktem strana vyrovná.
Kritika padá na vedení strany, na soudruha předsedu Filipa, na jím protěžované kádry vč. některých poslanců tak říkajíc „na věčné časy“. Už po krajských volbách v loňském roce bylo mnohým z nás jasné, že absence dostatečné reflexe u nejvyššího vedení, po kterém by došlo k omlazení, aktivizaci i zdravé radikalizaci strany, nic dobrého nevěští. Nu a výsledek těmto názorům dal krutě za pravdu.
Krátce k volebnímu programu a k propagaci. Zúžení volebního programu na čtrnáct priorit bylo sice dobrým krokem, ale většina stran a hnutí vystačila s podstatně menším počtem priorit, uměly je ale lépe mediálně prodat a získat tak voliče na úkor nás. Většina témat KSČM byla „rozebrána“ již dlouho před konáním voleb jinými stranami, které s nimi pracovaly efektivněji a razantněji.
A ústřední heslo? Nu všichni se s ním sice ztotožní, ale ono nikoho moc neosloví, jako by bylo z dob dávno minulých. Vůbec mnozí oslovení lidé, zvláště mladší, kritizovali nudnost našeho programu, naši neschopnost přijít s tématy, které by je zaujaly na první pohled, bez nutnosti jejich studia.
V propagačních materiálech byl podceněn význam plakátů s fotkami čela nebo celých kandidátek. Lidi fotky kandidátů zajímají, hledají v nich lidi, které znají. Naopak zbytečné jsou plakáty nadměrné velikosti, často ne moc esteticky zdařilé, které se těžko v obcích dají použít. Kritika patří i nevýraznému podpisu strany na plakátech – narážím na malé a ještě k tomu šedivé znaky KSČM. Dobrým nástrojem bylo tištění celostránkových plakátů v HaNo, výborný byl např. ten s tématem „voda“. Takové plakáty k jednotlivým volebním prioritám by měly vycházet častěji a pravidelně v průběhu předvolebního období, výrazně to usnadňuje práci i provozovatelům stranických vývěsek.
Asi největší dluh v propagačních nástrojích a zároveň naše rezerva do budoucnosti je využití internetu a sociálních sítí. V Moravskoslezském kraji se sice vcelku dobře podařilo využít internetový „KSČM TV informační portál MSK“, ale oproti jiným stranám jsme hodně pozadu.
Kde tedy vidíme hlavní příčiny neúspěchu, jaký naše historie, a to i včetně historie KSČ, nepamatuje.
O nedostatcích v pojetí programu a propagačních nástrojů jsem se již zmínil.
KSČM jako celek, ale hlavně špičky strany a jeho poslaneckého klubu, mediálně „zabydlené tváře“ s již okoukanou rétorikou, nedokázaly účinně zapůsobit na ty, kdo jsou nespokojeni s poměry a současným režimem. Málo našich krajských lídrů obstálo v televizních debatách. Ale: Jednou ze světlých výjimek byl náš Leo Luzar, který pokaždé zaujal klidnou a věcnou mluvou.
Nepodařilo se razantněji a jednoznačně definovat pozici KSČM vůči současné podobě a politice EU, vůči Višegradské čtyřce, NATO, politice USA, imigraci do zemí EU a ochraně Schengenského prostoru na jeho vnějších hranicích. Lidé, kteří často sázejí více na emoce než na rozum, u nás postrádali jasné a radikální postoje k těmto i dalším palčivým otázkám dneška. KSČM, - v minulosti vnímaná částí voličů jako strana protestní, pozbyla svůj „monopol“ a značná část nespokojených dala hlas ANO, SPD a mladí i Pirátům. Odhaduje se, že naší hlavní konkurenti nám přetáhli: - ANO kolem 200 000 a SPD zhruba 130 000 voličů, přičemž zvolili často velmi inovativní přístupy, které jasně předčily strategii našich PR specialistů.
Na 9. zasedání ÚV KSČM dne 27. října 2017 bylo rozhodnuto o svolání mimořádného X. sjezdu strany v dubnovém termínu 2018 s programem - za prvé analýza výsledků voleb, - za 2. volba funkcionářů KSČM dle Stanov KSČM . Žel, většině z nás ale chybělo chlapské gesto vrcholového vedení nebo aspoň předsedy s. Filipa, a to dání svých funkcí okamžitě k dispozici. Třeba s tím, že ÚV je pověří do sjezdu řízením strany. Je smutné, že tento akt očekávané sebereflexe nám museli předvést lídři některých jiných neúspěšných stran (Zelení, TOP09, lidovci).
Česká republika potřebuje důraznou a silnou levici, včetně té marxistické. Potřebuje ji nyní a bude jí potřebovat o to více v dobách krizí, které v kapitalismu zákonitě a cyklicky přicházejí. Na 10. sjezdu se bude rozhodovat, zda takovou levicí bude znovu KSČM. Podaří se to jedině za předpokladu návratu k provádění skutečně autentické a radikální levicové politiky. Musíme počítat s tím, že i nadále budou vznikat nové politické projekty, které se budou distancovat od schématu pravo-levé politiky a budou používat populistické praktiky. KSČM se už jimi ale nikdy nesmí nechat předběhnout v oslovování nespokojené veřejnosti.

J. Drabina

Otázky, které běhají po internetu

Jak to ti – dnes jenom neustále pomlouvaní, mohli dokázat?

Jak mohli soudruzi před r.1989vydržovat tak velikou armádu, která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to!

Jak mohli zajistit práci všem svým občanům?

Jak mohli zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?

Jak mohli postavit továrny v každém městě? Jak mohli elektrifikovat
a plynofikovat zemi?

Jak mohli nastavět vodní a tepelné elektrárny?

Jak mohli postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit
bezplatnou zdravotní péči?

Jak mohli nastavět tolik bytů posměšně nazývaných králíkárny pro lidi,
které ale dnes mají hodnotu milionů?

Jak mohli zajistit levné nájmy?

Jak mohli zajistit levné energie?

Jak mohli zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních?

Jak mohli vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami?

Jak mohli vybudovat v obcích vodovody?

Jak mohli vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární
zbrojnice, obchody?

Jak mohli vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve
volném čase?

Jak mohli postavit rekreační zařízení?

Jak mohli poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma?

Jak mohli postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly,
plovárny a jiná sportovní zařízení?

Jak mohli vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?

Jak mohli stavět dálnice?

Jak mohli vybudovat elektrifikované železniční tratě?

Jak mohli zajistit levné autobusové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?

Jak mohli poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující?

Jak mohli zajistit soběstačnost ve výrobě potravin?

Jak mohli zajistit, že potraviny byly kvalitní?

Jak mohli zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?

Jak mohli zajistit, že nebyli bezdomovci?

Jak mohli dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu
rodinných domů?

Jak mohli poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky?

Jak mohli vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?

Jak mohli zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a
vesnicích a cítili se bezpečně.

Jak mohli toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet?

Jak je možné, že neměli žádné dluhy?

Jak je možné, že po jejich čtyřicetileté vládě nezbyla republika
zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?

P.S.
Otázky na současný stav, kdy po čtvrtstoletí vlády kapitalismu je majetek státu rozkraden, bezdomovci, loupeže a vraždy jsou běžným jevem a dluh dosahuje astronomické výše, raději nepokládám.

Asi bych dostal odpověď, že za to mohou komunisté, kteří nahospodařili tak málo, že to vystačilo pouze na čtvrt století rozkrádání.

Že by se tenkrát nekradlo? Kradlo se, ale když tehdy někdo ukradl pytel uhlí, tak po „listopadu“ ukradl celé doly, když tehdy někdo ukradl pytel cementu, tak po „listopadu“ celou cementárnu. Každá doba má své plusy a mínusy. Jenom se mi zdá, že plusových ubylo a mínusových přibylo a den ode dne přibývá.