Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Komunální volby 2014:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Komunální volby 2014

Poděkování voličům


Děkujeme všem voličům, kteří dali hlas kandidátům KSČM! Ve velké konkurenci deseti volebních subjektů získala naše strana 8,1% a dva mandáty. Zastupiteli se stali Dagmar Kozáková (442 hlasů) a Jaromír Drabina (370 hlasů).

Výsledek komunálních voleb ve Frýdlantě n. O.:

KDU-ČSL 10,38% (2 mandáty)
ČSSD 10,56% (2)
Občané spolu-nezávislí 1,21% (0)
ANO 2011 6,87% (1)
Nezávislí 5,84% (1)
Nezávislý směr s podp. Pirátů 4,27% (0)
KSČM 8,08% (2)
Pro Frýdlant 44,95% (12)
ODS 3,25% (0)
SNK Frýdlantu, Nové Vsi a Lubna 5,43% (1)


KANDIDÁTNÍ LISTINA KSČM pro volby do zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí


1. Ing. Dagmar Kozáková 62 důchodce
2. Ing. Jana Klimundová 46 prac. v obchodě
3. Ing. Jaromír Drabina 63 důchodce
4. Zdeněk Kita 42 vlakvedoucí
5. Aleš Pešat 42 lesní technik
6. Václav Šmíra 69 důchodce
7. Bronislav Režňák 48 skladník
8. Karel Ulčák 33 dělník
9. Zdeněk Dolba 67 důchodce
10. Svatopluk Masopust 68 důchodce
11. Irma Parchanská 44 zdrav. laborant
12. Květa Michálková 58 nezaměstnaná
13. Emília Masopustová 62 důchodce
14. Jaroslav Velička 62 brusič kovů
15. Petr Menšík 48 mistr
16. Ivana Schvarcová 47 prodavačka
17. Pavel Blahuta 58 údržbář
18. Oldřich Moris 74 důchodce
19. Stanislav Macura 77 důchodce
20. Bohuslav Molek 63 důchodce
21. Jaroslav Koždoň 71 důchodce

Volební preference kandidátů za KSČM pro komunální volby:


Zastupitelé za KSČM dosud působili jako konstruktivní opozice s vizí důsledně hájit zájmy prostých občanů. V tomto duchu jsme mnohokrát úspěšně sami navrhli anebo podpořili návrhy svých kolegů na zvyšování úrovně života v našem malebném městě, právem nazývaném bránou Beskyd. KSČM je pro další volební období připravena převzít koaliční spoluodpovědnost za samosprávné řízení města.

Pokud v nadcházejících komunálních volbách dostaneme dostatečnou podporu, budeme v rámci volebního programu mimo jiné:

o Důsledně prosazovat veřejný zájem, resp. zájem rozhodné části občanů, nad zájmy individuálními a zištnými;

o Pořádat besedy s občany města, k vysvětlení aktuálních rozhodnutí vedení města a k vyslechnutí námětů a připomínek od občanů;

o Podporovat, a to i dotačně, sportovní aktivity občanských sdružení a sportovních klubů. Uspokojování zájmů občanů, zejména pak mládeže, v oblasti využití volného času, sportovní, kulturní či jiné zájmové činnosti, považujeme za zásadní pro rozvoj osobnosti člověka a důležité i v prevenci kriminality;

o Zvláštní pozornost vč. potřebných finančních dotací věnovat kvalitě života seniorů, hendikepovaných osob a občanů se zdravotním postižením;

o V rámci rozvoje města prosazovat další projekty k dokončení modernizace areálu kulturního domu, dalšího využívání městského koupaliště, řešení nedostatku parkovacích míst a k zlepšování turistické atraktivnosti města;

o V návaznosti na očekávanou legislativu ČR budeme usilovat o rozvoj sociálního bydlení a přípravu projektu sociálních bytů ve městě, zejména pro mladé rodiny;

o Trvale usilovat o čistší město, a to formou osvěty i zaváděním účinných opatření (boj proti znečisťování zeleně plasty, psími exkrementy apod.);

o Uvolněnou plochu severně Sokolovny využijeme pro vybudování odpočinkového parčíku, zejména pro rodiče s dětmi. Tamtéž, podél silnice vybudujeme jednu řadu parkovacích stání k odlehčení parkoviště u prodejny Hruška a pro obyvatele přilehlých domů, maximálně urychlíme realizaci připravovaného projektu rozšíření parkovacích míst u pošty;

o Vyváženě přistupovat k řešení problémů v centrální i v místních částech města Nová Ves, Lubno a Nová Dědina;

o V souladu s nově připravovaným územním plánem města budeme bránit neuváženému záboru zemědělské půdy, lesů a zeleně vůbec;

o S širokým zapojením veřejnosti zorganizujeme burzu nápadů k naplňování vize „bezpečné město“ v střednědobém horizontu; podporujeme např. zavedení kamerového systému k monitorování vybraných lokalit města;

o V rámci vedené diskuze o zřízení městské policie se přikláníme k variantě jejího integrovaného působení ve Frýdlantě n.O. a přilehlých obcích, které by se podílely na financování této znovuzřízené městské policie;

o K ochraně práv občanů na nerušené užívání jejich domova a jako přínos k zabezpečení veřejného pořádku omezíme, formou obecně závazné vyhlášky, provozní dobu v restauracích a dalších veřejných zařízeních v nočních hodinách;