Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Ze zasedání ZM:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Ze zasedání ZM

INFORMACE Z 19. ZASEDÁNÍ ZM KONANÉHO DNE 13.12.2017

Mimo jiné byly na programu tyto body:

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2018. Zastupitelé za KSČM byli pro, byť ne všechno se jim v rozpočtu líbí; nicméně vyjádřili tak podporu projektům, které se realizují anebo připravují k realizaci.

ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti výborů ZM a komisí RM. Příkladnou zprávou byla ta o činnosti finančního výboru vedeného ing. Kozákovou z KSČM.

ZM schválilo v souladu s novelou zákona vyšší odměny neuvolněným členům ZM a RM. Je pravdou, že dosavadních 620,- Kč pro zastupitele bylo velmi málo.

Byla schválena novela obecně závazné vyhlášky o poplatcích za komunální odpad v roce 2018. Sazby pro občany s trvalým bydlištěm ve Frýdlantu zůstávají stejné jako v letošním roce, tj. 700,- Kč resp. 350,- Kč (do 6 a nad 70 let)

ZM schválilo téměř všemi hlasy (1 se zdržel) nový územní plán města. Byl tak završen dlouhý proces, na kterém se jako určený zastupitel aktivně podílel od roku 2014 s. Drabina (KSČM). Ten také rozdal zastupitelům popis své práce s doporučením schválit vydání ÚP.