Svet-Stranek.cz
Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz
Stránky KSČM ve Frýdlantě nad Ostravicí

Ze zasedání ZM:Informace o aktivitách organizace a zastupitelů KSČM na adrese: ksfrydlantno.diskutuje.cz

Ze zasedání ZM

Informace ze 17. zasedání ZM dne 21.6.2017


Bez významnější diskuze byl schválen Závěrečný účet hospodaření města za rok 2016 a Účetní závěrka.

ZM schválilo záměr na využití Výzvy č. 74 IROP na projekt rekonstrukce venkovní budovy v areálu kláštera (bývalá hospodářská budova) k rozšíření sociálních služeb.

ZM žel nakonec neschválilo mimořádnou dotaci pro fotbalový klub 1.BFK ve výši cca 1,8 mil Kč na rekonstrukci budovy šaten. Předcházela tomu diskuze, zastupitel za KSČM Drabina uvedl pádné argumenty pro schválení dotace, přidal se i pan místostarosta.

ZM schválilo zakoupení parcely záp. bývalé dřevovýroby "Pajtl" k rozšíření budoucí relaxační zóny Brána Beskyd.

ZM neschválilo zakoupení pozemku okolo restaurace Mexiko za požadovanou cenu majitelů; zároveň se ale nevzdává předkupního práva na koupi těchto nemovitostí.

ZM schválilo další změnu rozpočtu města, mimo jiné na pořízení elektronické úřední desky.